Downloads                       

På denne Side kan De downloade nogle af mine længere Tekster i deres Helhed. Klik på de nedenstående links  for at downloade Teksterne som pdf-filer.

Akademiske Opgaver:

Speciale fra 2005 " I Moskva! - filmen ”Москва”´s fremstilling af ”toska”, ”posjlost´” og nostalgi som fokuspunkter i bevaringen af ”den russiske ånd” i det postsovjetiske Rusland."

Emneopgave fra 2001 "Sovjetrusland vendt på Hovedet - om karnevalismen i " Master i Margarita" og "Zolotoj Telenok" 

 

 

          

 

 

 

Galerie GrossArtig