Kunst Galerie

 Alle Værkerne er Pasteltegninger på sort Papir - i enten A3 eller A4 Størrelse. De er skabt fra 1990 og frem til idag. 

Klik på et af de nedenstående Billedexempler for at læse en kort Introduktion til det pågældende Galerie og se de øvrige Værker i det!

Dette er blot et lille Udvalg af Anne Vibeke Gross´ spændende Værker - der findes mange flere.

Se under Kontakt for Mulighederne for at komme til at se dem...